E104 Nyomtatvány

LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK az E104 nyomtatványról közérthetően.

Sajnos a Visszatérítők Csapata nem tud segíteni az E104-es ügyintézésekben mert ezt az igazolást már csak a NEAK kérheti ki.

Amennyiben elakadt valamilyen ügyében, amihez valamiért úgy gondolja, hogy szükség lenne erre az E104 vagy Neu70 igazolásra, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíthessünk elkerülni a későbbi félreértéseket!

Ezen a weboldalon létrejött minden tartalom a Visszatérítők Csapatának közreműködésével jött létre.

Megosztásokat köszönjük!


Amennyiben elakadna az Osztrák vagy Német adó-visszatérítésének ügyintézésében keressen minket Ön is bizalommal!

Szakértő csapatunk közel 10 év tapasztalatával várja, hogy segíthessen.


Kérjen ajánlatot Ön is!

Biztosítottság

Az uniós szabályok, pontosabban a 883/04/EK rendelet 11. cikke rögzíti, hogy egy uniós munkavállalóra kizárólag annak a tagállamnak a szociális biztonsági jogszabályai vonatkoznak, ahol a kereső tevékenységét végzi (egy jogállam elve), kizárólag ott köteles járulékfizetésre és főszabály szerint abban a tagállamban lehet biztosított.  

Mire kell az E104 Nyomtatvány?

Az E 104 jelű nyomtatvány biztosítja az információ kérés lehetőségét a biztosítási időkről, valamint tájékoztatást ad azokról. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az illetékes állam polgára amennyiben huzamosabb időn keresztül dolgozik adott tagállamban, majd ezt követően egészségbiztosítási- és nyugellátást kíván igénybe venni az állandó lakóhely szerinti országban, akkor az illetékes államban megszerzett jogviszonyát az állandó lakóhely szerinti országban az ellátásra való jogosultság elbírálásánál - konkrétan pl. táppénz mértékének megállapításánál - figyelembe kell venni. A "biztosítási idők összeszámításának elve" koordinációs alapelv, amely alapján megvalósul az az elvárás, hogy a több tagállamban megszerzett jogosultság "átvihető" legyen a tagországok között.

Az E 104 jelű nyomtatvány kezelésére a nemzetközi jogsegély eljárás az irányadó.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézmény, a természetes személy ügyfél.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre vonatkozó személyazonosításra alkalmas adat, információ, TAJ szám/biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a biztosítási időszak, a teherviselő nevére és címére vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelméhez az ügyfél, lehetőség szerint csatol, minden releváns iratot (pl. biztosítási kártya, munkaszerződés, fizetési bérívek, stb.), amely bizonyítékául szolgál a másik tagállamban fennálló, vagy korábban fennállt biztosítási időszakra vonatkozóan.

Milyen költségei vannak?

Igen.Nincs költsége.

Hol intézhetem el?

Bármelyik Önhöz közel eső kormányhivatalnál.

Elérhetőségek:

Tel: 1818

E-mail: 1818@1818.hu

Külföldről: +36 (1) 550-1858

Mennyi idő amíg megkapom az igazolást?

21 nap a kormányablak szerint.

Amennyiben hiánypótlást kapok, mivel tudom magam igazolni a hivatalban?

Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.

A tartózködási helyem szerinti intézmény mikor kapja meg a zárult jogviszonyra vonatkozó nyomtatványt?

A tartózkodási helyem szerinti intézmény mikor kapja meg a zárult jogviszonyra vonatkozó nyomtatványt? Az általános ügyintézési határidőn - 30 nap - belül.

Befolyásolja-e a pénzbeli ellátás mértékének megállapítását a külföldön megszerzett biztosítási jogviszonyom időtartama?

Igen, abban az esetben, ha a zárult biztosítási jogviszonyt igazoló E 104 jelű nyomtatvány ("egyszerűsített" határozat) rendelkezésre áll.

Érdemes-e megőriznem az igazolt E 104 jelű nyomtatványt szolgálati idő elismertetéshez?

 Igen, a zárult biztosítási jogviszonyt igazoló E 104 jelű nyomtatvány szolgálati idő elismeréséhez alapul szolgálhat.